Deze website is eigendom van mensArchitecten.

Contactgegevens:
mensArchitecten
Terlindenstraat 31-001
1740 Ternat

Adres maatschappelijk zetel:
ir.arch. Kevin Bartholome - eenmanszaak
Terlindenstraat 31-001
1740 Ternat

Telefoon: 0472 59 62 51
E-mail: kevin@mensArchitecten.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0832 156 070

Stamnummer Orde van Architecten: A402626

Adres maatschappelijk zetel:
ir.arch. Sien Walravens - eenmanszaak
Terlindenstraat 31-001
1740 Ternat

Telefoon: 0497 47 48 64
E-mail: sien@mensArchitecten.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0839 679 708

Stamnummer Orde van Architecten: A402669

Ingeschreven bij de Orde van Architecten Vlaamse Raad - Reglement van beroepsplichten 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan mensArchitecten of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. mensArchitecten kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde bevoegd.

Privacybeleid

mensArchitecten hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer.

In navolging van de GDPR – de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens – geeft de gebruiker van deze website toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de taken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op de architect rusten (de gegevens van de opdrachtgever zullen bv. worden gedeeld met aannemers, leveranciers en overheidsinstanties). De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt of meegedeeld met het oog op direct marketing. De persoonsgegevens worden bijgehouden gedurende de gehele duur van de overeenkomst en minstens tot 10 jaar na de voorlopige oplevering/de EPB-aangifte. De opdrachtgever heeft het recht zijn persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of te vervolledigen, en te wissen indien ze niet langer onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting.

mensArchitecten kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.